Formandens beretning for året 2019


Hvad skete der i 2019 for GHV?
Jan-febr. og marts måned arbejdede de ca 14 frivillige videre med registrering af Aksel Olsens
arkiver hos Stadsarkivet hver onsdag. Spændende og Team Aksel Olsen hygger sig med det
afvekslende arbejde, som giver flere AHA oplevelser.

 1. marts 2019 blev der afviklet generalforsamling.
  Den 1. april åbnede haven med taler, sang mm.
  I modsætning til 2018, var der i 2019 kun et jubilæum men et vigtigt et, nemlig 10 års jubilæum
  for de aktive frivillige i GHV.
  Det blev fejret med skøn sang ved Tågelundkoret, hyggeligt samvær i Væksthuset med super
  forplejning fra Café Lykkefund. Der blev holdt flere taler og GHV fik flotte gaver fra GH. Bl.a. sakse
  og tøj. Flere jubilarer blev hyldet.
  Plantemarkedet ”grundlovsdag” var en stor succes, næsten for meget med ca 5.400 gæster.
  Igen hjalp 50-60 frivillige med af afvikle dagen i fortrinligt samarbejde med havens medarbejdere.
  I min tid som formand er samarbejdet med Lene Holm vedr. plantemarkedet blevet mere tæt og
  konstruktivt.
  Meget hyggeligt med de mange stadeholdere, som udbyder mange forskellige varer.
  Til Sct. Hans var vi igen nogle frivillige, som hjalp til og nød de flotte Sct. Hans bål.
  Ultimo juni var der udflugt for en række frivillige og medlemmer af GHV. Igen havde Hans Jørn
  Anhøj arrangeret en spændende havetur. Ned til Flensborg fjord, Tønder og også forbi
  Schackenborg.
  Rigtig vellykket tur med frokost i det grønne og naturligvis lagkage inden vi kørte hjem.
  Høstmarkedet første søndag i september var hyggeligt, især efterhånden som vejret blev bedre.
  Høstmarkedet i fremgang igen og det satser vi også på i 2020.
  Og ja regn og atter regn prægede årets sidste arrangement med julefred i haven desværre.
  Succes flere gange i året med æblepresning, hvor vi har et sejt team som står for det.
  De var også afsted, da den store genbrugsplads på Bronzevej blev indviet.
  Nov. genoptog Team Akse Olsen arbejdet hos Stadsarkivet.
  Stor tak til de frivillige, som i året 2019 ydede over 3.700 timer i haven uanset vejrlig. I er bare
  seje.
  Medlemmer 353 heraf 116 dobbelt og især mange medlemmer i nærområdet. Dog 65 helt uden
  for Kolding.
  Ultimo 2019 indgik GHV en aftale med haven om køb af 12 rundvisninger i løbet af 2020.
  Til sidst skal lyde en stor tak til Lene Holm og administrationen for rigtigt godt samarbejde.
  Digitaliseringen gør fx kontakten til stadeholderne mere professionelt

Formandens beretning for året 2020


Hvad skete der i 2020 for GHV?
Team Aksel Olsen arbejdede videre i stadsarkivet med registrering af arkiver efter Aksel Olsen.
Men det fik en brat ende den berømte dag 11. marts.
Corona var kommet til Danmark og det fik også konsekvenser for GH samt GHV.

 1. april åbnede GH igen under særlige corona omstændigheder.
  Mundbind, afstandskrav og håndsprit.
  Nogle frivillige blev hjemme og mandskabsbygningen blev forbeholdt personalet, ligeledes
  Væksthuset. Haven hjalp os med at lave kaffe mm.
  De frivillige skulle lige vænne sig til afstandskrav mm. Men efterhånden blev det en vane.
  Plantemarkedet Grundlovsdag aflyst.
  Sct. Hans aflyst.
  Høstmarkedet og julemarked aflyst.
  Noget positivt kom der ud for GH, som blev hårdt presset på økonomien på grund af stort fald i
  indtægterne. Lyspunktet kom i juli måned med over 14.000 gæster.
  Besøgende fra Sjælland og Nordjylland, som ikke rejste sydpå fandt ud af at GH i Kolding fandtes
  og jeg havde flere corona venlige udgangsvagter, og de nye besøgende var meget positive over
  haven. Tænk at der findes sådan en flot have i Kongeriget.
  De bemærkede også vores arbejde som frivillige men vi nåede kun op på 2266 timer på grund af
  corona.
  Rosenhaven tilførtes champost og det lettede arbejdet for de frivillige. Godt tiltag.
  Vi fik igen tilgang af nye engagerede frivillige. Og imponerende også hvad Handy Man gruppen
  kan klare af forskellig artede opgaver.
  Æblepresning igen men ikke så mange kunder.
  Pr. 31. 12.20 var der 389 medlemmer, heraf 94 dobbelte.
  Igen tak til GH for samarbejde og støtte i et svært år, som forhåbentlig ikke gentager sig.