Bestyrelsen

Foto: T. S. Nielsen

Finn Lassen – formand og observatør i GH’s Bestyrelse
Telefon: +45 21201854

Kirsten Asmussen – næstformand
Telefon: +45 21667947

Kurt Rasmussen – kasserer
Telefon: +45 24471553

Lise Pedersen – medlemsadministrator
Telefon: +45 27217554

Lillian Ærenlund Larsen – sekretær
Telefon: +45 25828557

Birgit Schmidt – bestyrelsesmedlem
Telefon: +45 29462310

Hans Jørn Thomsen bestyrelsesmedlem
Telefon: +45 40361273

Erik Mikkelsen– 1. suppleant (2 år)
Telefon: +45 52232710

Ellen Rossen– 2. suppleant (1 år)
Telefon: +45 61276823