Medlemsinformation

Velkommen til medlems-sektionen. Her finder du  informationer om og fra foreningen. Nu ser du også mødereferater fra bestyrelsen.

Referat fra generalforsamling 17. marts 2024

Beretning 2023

Regnskab og noter 2023

Referat bestyrelsesmøde den 8. april 2024

Bestyrelsesmøde torsdag den 25. januar 2024

Temamøde referat fra 1. december 23

Referat fra generalforsamling 2023

Beretning for 2022 fra generalforsamling 2023.

_______________________________________________________________

Regnskab 2022

_______________________________________________________________

Virksomhedsplan for 2022 GHV

_______________________________________________________________

Referat generalforsamling 2022

_______________________________________________________________

Beretning 2021 “generalforsamling 2022”

_______________________________________________________________

Regnskab 2021

_______________________________________________________________

Referat 2021 og formands beretning 2020

_______________________________________________________________

Regnskab 2020

_______________________________________________________________

Regnskab 2019

_______________________________________________________________

GHV. privatlivspolitik

_______________________________________________________________

Samarbejdsaftale GHV-GH