En god ven er gået bort

Egon Bak er her ikke mere.
Jeg vidste godt, Egon havde problemer med helbredet; men at han skulle gå bort, var slet ikke en situation, jeg havde set komme nu.
Mit venskab med Egon fører mig i tankerne en del år tilbage – tilbage til de år, hvor Egons kone, Mona, levede. Lad mig blot slå fast, at de to var et fantastisk par, og jeg har tilbragt mange gode stunder hos dem på Kingosvej. Mona deltog entusiastisk i bestyrelsesarbejdet hos Geografisk Haves Venner og havde hundrede procent opbakning fra Egon.
Egon var den stille mand, men da jeg kom i deres vennekreds, viste et venskab sig af stor dimension. Det gav så meget at kende dette dejlige par. Vi behøvede ikke bruge de store ord for at mærke det sande venskab, der nærmest bar præg af at kunne kaldes et teamwork.
Det var en stor sorg for Egon, at Mona efter mere end halvtreds års ægteskab ramtes af uhelbredelig sygdom og gik bort.
Det var godt at føle vort venskab blev bibeholdt, og trods en mærkbar sorg, var Egons engagement i GHV’s ’Handyman-gruppe’ en god indikator i sorgbearbejdelsen.
En fælles hobby udover Geografisk Have styrkede vort venskab. Helt underligt og uforståeligt skulle en aftale omkring denne hobby blive vores sidste kontakt.
En kæmpeplads i mit hjerte, en sand ven og kammerat – sådan var Egon.
Æret være mindet om to fantastiske mennesker!


Henning Steen Højvælde