Årets frivillig-pris

Årets frivillig-pris

For at få prisen skal man være medlem af GHV, og være et medlem, som gør en forskel med frivilligt arbejde for Geografisk Have. Første gang blev prisen i 2018 uddelt til ægteparret Mona og Egon Bak. Medlemmer af GHV kan pege på kandidater, og bestyrelsen træffer så det endelige valg.

Årets Frivillig 2022 Karen Sloth


31.03.2022 Kirsten Asmussen

Ved Geografisk Haves Venners årlige generalforsamling den 27.03. blev årets Frivillig-pris uddelt for 4. gang.

Karen Sloth blev valgt, fordi hun har udvist stor hjælpsomhed og engagement ved de årlige markeder i Geografisk Have, hvor hun især har stået for indkøb til forplejningen af alle de frivillige hjælpere. Altid har der været indkøbt lækkert pålæg og tilbehør, som alle har sat stor pris på.

Også et kæmpe handelstalent blev der lagt vægt på. Altid fordelagtige priser og god til at forhandle sig frem til enten donationer eller i hvert fald gode tilbudspriser. Dette har sparet foreningen for en hel del udgifter gennem årene.

Endvidere har Karen været medlem af GHV’s bestyrelse i en del år, og valgte sidste år ikke at genopstille. Der var stor ros for hendes arbejde i bestyrelsen, hvor hun vil blive savnet for det altid gode humør og kontante udmeldinger med klare holdninger. Hun har været god til at se ting fra andre vinkler, og dette har ofte været grund til, at emner blev diskuteret bedre igennem.

Karen modtog glad og rørt prisen – en flot pokal og en buket blomster – og holdt derefter en kort takketale om, at hun var glad ved at være i ”selskabet” med de tidligere modtagere, som alle har haft en meget stor betydning for hende.

Årets Frivillig 2021 Henning Højvælde.

Ved en lille højtidelighed i Geografisk Haves Væksthus blev prisen som Årets Frivillig 2021 overrakt til Henning Højvælde den 3. maj 2021. Prisen blev indstiftet ved Geografisk Haves Venners 30 års jubilæum i 2018, og den overrækkes normalt ved den årlige generalforsamling. Men dette har desværre ikke kunnet lade sig gøre.

Henning fik den meget velfortjente pris for sit arbejdet som frivillig i mange forskellige funktioner siden 1993. Han har altid udvist stor hjælpsomhed og altid med samme store gejst og har et enormt kendskab til havens indretning og kender navn (også de latinske)på de fleste planter i Haven. Derudover har han arbejdet i foreningens bestyrelse i 23 år, har været med til at starte frivilliggruppen i 2009 og har været redaktør for GHV’s Nyhedsbreve.

Hans største fortjeneste har været at se Plantemarkedet Grundlovsdag vokse fra beskedne kår til at blive Danmarks smukkeste og største af sin art. Dette er sket med hans utrættelige og tætte kontakt til de forskellige stadeholdere i ind- som udland, som hvert år er vendt tilbage til det velkendte marked med deres spændende udvalg af planter.

Efter overrækkelsen, som blev overværet af mange af Havens frivillige, blev der holdt tale ved GHV’s formand Finn Lassen og GH’s leder Lene Holm. Henning kvitterede med en flot takketale, hvori han også kom ind på den store betydning, som Aksel Olsen, stifteren af Geografisk Have, har haft for Kolding og danske haver med indførelse og afprøvning af fremmede træer og buske fra især Østasien.

——————————————

Årets frivillig 2020 Hans Jørn Anhøj

Årets frivillig har været formand for GHV i mange år. Ud over bestyrelsesarbejdet, har han arbejdet i en del udvalg. Han har været hjælper til talrige arrangementer – ikke mindst det årlige Plantemarkedet Grundlovsdag. Har hentet donerede planter til plantemarkederne på diverse planteskoler rundt i landet. Han har også i mange år indsamlet viden og data i Geografisk Have til en stor plantedatabase. Han har været involveret i Havens Masterplan. Han har også haft en god, politisk indfaldsvinkel til samarbejdet med Kolding Kommune. Han har været med til at vælge Minibyens nuværende placering, så den ikke blev placeret midt på den store, flotte græsplæne i Geografisk Have. Han har også været foregangsmand for, at Haven skulle være en selvejende institution, hvilket GH i dag har stor glæde af. Sidst, men ikke mindst, har han, sammen med sin kone Inger og andre aktive medlemmer, været med til at starte Frivillig-gruppen, som sidste år kunne markere sit 10 år jubilæum. Så det er en meget velfortjent FRIVILLIG-PRIS 2020, der går til HANS JØRN ANHØJ.

————————————-

Årets frivillig 2018 ægteparret Mona og Egon Bak

Mona er valgt som årets frivillig, fordi
• hun har ydet en kæmpe indsats for Geografisk Have og Geografisk Haves Venner, været
meget aktiv som frivillig på man- / torsdagsholdet med bl.a. pudsning af roserne i
Rosenhaven og fjernelse af mælkebøtter og tidsler i Rosariet
• har været en ildsjæl, som har formået at tage kærlig hånd om alle frivillige, har haft øje og
øre for, at alle har haft det godt og kun bliver sat til det arbejde, som passer bedst til den
enkelte
• har skabt en god stemning, så alle har følt, at de er med til at gøre en forskel og opleve
glæden ved at være en del af holdet
Derudover har hun:
• været i bestyrelsen i flere år for både GH og GHV, hvor hun også var referent til diverse
møder, samt siddet i diverse udvalg
• udarbejdet arbejds- og resourceplaner til markederne, stået for indkøb, forplejning,
hjemmebag til alle hjælpere på Plante- og Høstmarkeder samt lavet blomster
buketter/dekorationer til diverse. arrangementer i GH
• Og meget meget mere
Egon er valgt som året frivillig, fordi han
• utrættelig dag efter dag har stået for fremstillingen af de små skilte med navne på alle
planter i Haven, men også til andre haver
• har været en stor og aktiv del af man- / torsdagsgruppen med speciale som handymand,
der med snilde finder løsninger på alle former for reparationer. Finder forskellige dimser
hjemme på eget værksted, som kan bruges til reparation af f.eks. parasollerne
• af nogle genbrugsmaterialer har fremstillet den flotteste bænk, som i dag findes nær
grotterne omkring et birketræ
• har været den altid stabile og hjælpsomme person
Mona og Egon er begge valgt som årets frivillige, fordi de
• sammen har været en stor del af planlægningen og afviklingen af markeder – specielt
Plantemarkedet Grundlovsdag, hvortil de også hentede donerede planter hos forhandlere
og tog hånd om pasning og vanding af disse indtil salget på markedet
• sammen har været hjælpere til Kamelia dage i Væksthuset, Grill-aftener, Sankt Hans aftener,
Lysfester og Julemarked
• kort sagt altid har haft en finger med i spillet til de fleste arrangementer i Geografisk Have
igennem mange å