Årets generalforsamling blev holdt søndag d. 17. marts. Der mødte omkring 55 af foreningens medlemmer op. Efter den traditionsrige æblekage og kaffe blev det tid til årets beretning ved formand Finn Lassen. 2018 var et begivenhedsrigt år. Da beretningen var godkendt var det tid til fremlæggelse af regnskab. Også det blev godkendt. Der blev valgt to nye medlemmer til bestyrelsen idet, at næstformand Trine Sofie Nielsen og kasserer Villy Juknelis trådte ud. Nye medlemmer af bestyrelsen er Kurt Rasmussen og Lisbeth Jeppesen. Som suppleanter blev valgt Lise Pedersen og Alexander Priesemann. Der var genvalg til revisorerne.

Under eventuelt blev der bl.a. fortalt om årets udflugt ved turleder Hans-Jørn Anhøj. Det bliver en spændende tur til det Sønderjyske.

Efter den ordinære generalforsamling holdt skovfoged Martin Reimers et spændende foredrag om hans passion for eksotiske planter med mange fine billeder og sjove historier. Efterfølgende var der mulighed for at købe sig nogle eksoter med hjem.

Årsberetning, referat og regnskab kan findes under Medlemsinfo.

25. marts 2019