Farvel og velkommen

Omtrent 45 medlemmer var mødt op til årets generalforsamling i GHV, søndag d. 4. marts 2018. Det var kun en lille håndfuld, der forinden trodsede kulden og gik en tur i haven. Eftermiddagen bød på æblekage, formandens beretning, godkendelse af regnskab, vedtægtsændringer og fastsættelse af kontingent.

Stor tak til afgående revisorer Annelise Jensen og Frida Pedersen for deres arbejde. Som ny revisor blev valgt Jonna Ingvertsen (2 år) og Olaj Mørup (1 år). Til bestyrelsen modtog Karen Sloth Christensen og Villy Juknelis genvalg. Dernæst blev der valgt to nye medlemmer; Finn Lassen og Georg Unna samt en suppleant; Henning Friis. Velkommen til dem! Vi sagde desværre farvel til vores mangeårige kasserer Jonna Ingvertsen samt ditto formand Hans Jørn Anhøj. De har begge ydet et meget stort arbejde for foreningen og Geografisk Have. Billedet viser den afgående formand i færd med værgets sidste hurdle – oppakning af afskedsgaven.

Efter den formelle generalforsamling var slut, holdt Signe Moos et spændende oplæg for os om sit arbejde som illustrator af bogen Træer og buske i by og land af Poul Erik Brander.