Hele uge 39 stod i de frivilliges tegn i Kolding Kommune, og fredag den 27. september var der arrangeret en event i Geografisk Have. 100 frivillige fra kommunens 20 aktivitetshuse var samlet i Haven for at lægge 16.000 løg af krokus og scilla. Til foråret vil de blomstre og danne en kæmpehånd som et symbol på frivilligheden.

Geografisk Haves ansatte i samarbejde med 5 af Havens frivillige sørgede for, at dette rent praktisk kunne lade sige gøre. De frivillige gæster blev delt op i hold, således at ca. 20 ad gangen på skift kunne fordele løgene og trykke dem godt ned i jorden. Ventetiden, indtil det blev næste holds tur, blev brugt til en tur rundt i Haven – guidet af GHV´s frivillige ”holdkaptajner”.

Alle deltagerne gik fra Haven med en rigtig god oplevelse af at være sammen om noget stort, og de vil vende tilbage til foråret for at se resultatet af anstrengelserne. Mesterværket kan betragtes nedenfor Væksthusene.