Midt i juli 2015 blev Geografisk Haves Venner opfordret til at finde frivillige til at hjælpe med pasning af havecaféen. Det har resulteret i, at frivillige har passet caféen alle hverdage samt på grillaftener. Hidtil har caféen ellers kun været åben i weekender og ved særlige arrangementer.

Det er meget glædeligt, at frivilliggruppen i 2016 er i stand til at passe caféen nogle timer på alle almindelige hverdage – og i hele sæsonen fra 1. maj til 30. september.

Det er aftalt med restaurant Den Gyldne Hane, der forpagter havecaféen af Geografisk Have, at Geografisk Haves Venner modtager 65% af salgsindtægten. Det er en stor glæde for Geografisk Haves Venner, at vi på den måde både kan bidrage til en bedre service for havens gæster og samtidigt, at der tilvejebringes et pænt beløb til støtte af Geografisk Have.