Motivationen til valg af ÅRETS FRIVILLIG

Årets frivillig har været formand for GHV i mange år. Ud over bestyrelsesarbejdet, har han arbejdet i en del udvalg. Han har været hjælper til talrige arrangementer – ikke mindst det årlige Plantemarkedet Grundlovsdag. Har hentet donerede planter til plantemarkederne på diverse planteskoler rundt i landet. Han har også i mange år indsamlet viden og data i Geografisk Have til en stor plantedatabase. Han har været involveret i Havens Masterplan. Han har også haft en god, politisk indfaldsvinkel til samarbejdet med Kolding Kommune. Han har været med til at vælge Minibyens nuværende placering, så den ikke blev placeret midt på den store, flotte græsplæne i Geografisk Have. Han har også været foregangsmand for, at Haven skulle være en selvejende institution, hvilket GH i dag har stor glæde af. Sidst, men ikke mindst, har han, sammen med sin kone Inger og andre aktive medlemmer, været med til at starte Frivillig-gruppen, som sidste år kunne markere sit 10 år jubilæum. Så det er en meget velfortjent FRIVILLIG-PRIS 2020, der går til HANS JØRN ANHØJ.

Årets frivillig-pris

For at få prisen skal man være medlem af GHV, og være et medlem, som gør en forskel med frivilligt arbejde for Geografisk Have. Prisen skal nu uddeles for anden gang. Første gang blev prisen i 2018 uddelt til ægteparret Mona og Egon Bak. Medlemmer af GHV kan pege på kandidater, og bestyrelsen træffer så det endelig valg. Der var i år flere kandidater at vælge imellem, idet mange gør en stor indsat hvert år til glæde og gavn for Haven.

GHV, 25.4.2020