Mod alle odds har både GH og GHV besluttet sig for at afholde Plantemarked på en lidt anderledes måde en sædvanlig. Markedet afholdes den første weekend i juni, dvs. d. 5. og 6. juni. Alle frivillige opfordres til at kontakte Lilian via lilian.larsen@gmail.com eller 2582 8557 op til d. 19. maj og derefter til Kirsten via 1951kismus@gmail.com. Der er brug for mange hænder og hjælper fra kl. 7 – 18 begge dage og du må endelig også melde dig på banen, hvis du kun kan hjælpe i kortere perioder!