Olsen-banden har henover vinteren huseret på Kolding Stadsarkiv. Banden består ikke af Egon, Kjeld og Benny, men af 12 frivillige fra Geografisk Haves Venner, som har tilbragt hver onsdag på arkivet. Og det er der en plan med.

Kolding Stadsarkiv fik i 2016 doneret hele Aksel Olsens arkivalske samling af privat og virksomheds-korrespondance og et plantekartotek i forbindelse med salget af familiens hus, Brændkjærhøj, til Kolding Kommune. Alt materialet, som bestod af ca. 220 arkivkasser, er nu ved at blive sorteret og registreret. Det er et kæmpe – næsten uoverskueligt – arbejde, og det er her de frivillige kommer ind i billedet.

En gruppe står for registreringen af hele familien Olsens enorme private korrespondance, som vidner om et samlergen uden lige. Der bliver registreret dato, afsender og modtager, så man kan få et overblik over, hvorfra og til hvem, der er sendt breve. Når man sidder med så enormt mange breve, bliver man helt klar over, at kommunikationen mellem familiemedlemmerne på denne tid var helt anderledes, og at postvæsenet havde sin storhedstid. Mange af brevene indeholder også små tegninger, og det fortæller om, at Aksel Olsens meget fine tegnekunst er gået i arv til både børn og børnebørn. For at holde styr på ”person-galleriet” er gruppen udstyret med et stamtræ for Aksel og Helene Olsens familier – og det er til stor gavn.

En anden gruppe sørger for at scanne og registrere hele Aksel Olsens omfangsrige plantekartotek, som består af flere tusind små kort, alle påført hver sit plantenavn. Udover navnet er der påført en helt unik registrering af plantens oprindelse, ankomstår til Aksel Olsens planteskole og indplantning i Geografisk Have. For at gøre denne registrering fuldendt er den enkelte plantes sundhedstilstand efter indplantningen ajourført med stor omhu, hvor sågar bagside af kortene er anvendt til notater og i mange tilfælde med tegninger i såvel farver som sort/hvid. Kartotekskortene er omhyggeligt anført med plantenavnene i alfabetisk orden, hvilket giver et indtryk af den akkuratesse og plantekendskab, Aksel Olsen har tilført sit geografiske paradis. Resultatet af registreringen vil være en plantedatabase med en enorm værdi for fremtidige forskere af Geografisk Haves rigdom af vækster.

1. marts 2019