Det er med stor sorg, at vi meddeler, at vores mangeårige medlem Mona Bak er afgået ved døden. Hun har været højt værdsat, og har gennem adskillige år ydet en meget stor, aktiv indsats i haven som frivillig og i foreningens bestyrelse.

Begravelsen finder sted tirsdag d. 22.1. kl. 13.00 i Brændkjær Kirke.
Som et varigt minde om Mona har vi indsamlet penge til en bænk, som skal stå i GH’s Rosenhave. Bænken er købt og bliver indviet den 12. marts sammen med de frivillige i haven.
Æret være Monas minde.
Geografisk Haves Venner
Bestyrelsen