Søndag d. 15. marts kl. 14.00 i mødelokalet i Brændkjær Kirke afholdes den årlige generalforsamling i Geografisk Haves Venner.

Indbydelse samt indkaldelse med dagsorden kan læser her:

Indbydelse

Indkaldelse m. dagsorden

Efter selve generalforsamlingen vil der være et indlæg ved Stadsarkivar Lene Wul, Stadsarkivet Kolding, som vil gøre os klogere på det spændende liv Aksel Olsen gennemlevede sammen med sin familie.